Tren munnmotorikk hver dag

Hjelpemiddel:

Hjelpemiddel i dagliglivet

Hjelp til søknad til Nav hjelpemiddelsentral

Dersom søker har et stort hjelpebehov for opptrening og vedlikehold av munn-motorikken kan dette begrunnes som hjelpemiddel i dagliglivet.

Dersom den enkelte søker har et langvarig behov for hjelpemiddelet for å kompensere for skade, lyte eller funksjonshemming kan det søkes den lokale Hjelpemiddelsentralen i fylket.

Letsip treningshjelpemiddel

Letsip produkter vil kunne gi:

 • sterkere og mer aktiv leppe, tunge, kinn og kjeve.
 • bedre spise-, drikke- og svelgefunksjon.
 • bedre og mer hensiktsmessig drikkefunksjon.
 • bedre munnlukke,
 • mindre sikling.
 • bedre sugefunksjon
 • bedret tyggefunksjon,
 • mindre rigid tungebevegelse,
 • riktig kjevebevegelse slik at tennene får tygge og melte maten til en bolus.
 • bedre sensorikk og sensorisk smaksopplevelse.
 • tydeligere tale.
 • bedre mimikk
 • unngå skeivutvikling i overkjeven

Presiser alltid at dette er treningshjelpemiddel som skal brukes hver dag og som foreldre og andre må få god opplæring og veiledning i.

Dersom spørsmål ta kontakt med oss på e-post. Vi tilbyr veiledning på telefon eller videokonsultasjoner.

 

Søknad om hjelpemidler til NAV: 

Skjema for søknad om kommunikasjonshjelpemidler NAV 10-07.03 KOMM.

Gå til søknad: