Letsip® S1

Letsip® S1 er den minste av produktene i S-serien (diameter=20 mm).

Produktnr: 215774

590,00 kr

HMS-artnr: 215774

Letsip® S1 til  passiv trening.

  • Trening av munnlukke, stimulering av kinn og all muskulatur som er festet til leppemuskulaturen (m. orbicularis oris).
  • Sitt med den mellom tenner og leppe i 20 min.
  • Gå fra stor størrelse til de minste, for å øke vanskegraden S5/S4 til S2/S1.
  • Prøv å ikke stramme hakepartiet(mentalis)

Aktiv stimulering med S1 kan brukes som stimuleringspenn ved Orofacialis regulerings terapi i stedet for å bruke hånden. Det er letter å jobbe inn i munnen etter å ha jobber på utsiden. Slipper hansker og trykket kan en tilpasse selv. 

Der flere personer samarbeider om gi en person ansiktsstimulering vil ofte trykket være forskjellig.

Det oppleves mer likt når det benyttes et egnet redskap til denne terapi formen.

Dersom det gies aktiv stimulering med S1 med raske korte vibrasjoner vil dette kunne øke tonusen i muskulaturen til å trekke seg sammen.

Ved langvarig stimulering på samme muskel kan det oppnås senking av spenst og tonus.

Relaterte øvelser

S-serien til å stimulere kinn

De ulike størrelsene på s-serien gir ulike øvelser for kinn og lepper. Den største stimuler store deler av kinnet. De minste trener mer leppene samtidig som kinnene stabiliseres

Stimulering av muskulatur Kinn 1

Stram opp og trigg muskelen til å dra seg sammen. Vibrasjonen går dypt inn i en av de viktigste "smilemusklene" (Zygomaticus major)

Stimulering av muskulatur Kinn 2

Stram opp og trigg muskelen til å dra seg sammen. Vibrasjonen går dypt inn i en av "smilemusklene" (Zygomaticus minor)

Stimulering av muskulatur Kinn 3

Stram opp og trigg muskelen til å dra seg sammen. Viktig for nesepust og mimikk. (m. Levator Labii Superioris elaeque nasi)

Stimulering av muskulatur Kinn 4

Stram opp og trigg muskelen til å dra seg sammen. Vibrasjonen går dypt inn i muskelen (Levator anguli oris)

Stabilisering av kinn ved lepperunding

Dra ut munnvik, stabiliser kinnet på motsatt side og tren lepperunding/munnlukke.

Sterkere lepper ved å øve på begge sider

Tren lepperunding/munnlukke. Dra ut munnvik, stabiliser kinnet på motsatt side og lag trutmunn. Ikke stram haken.

Stimulering av lepper

Stram opp og trigg muskelen til å dra seg sammen. Særlig stimulering av overleppen er viktig da den lett kan bli passiv og kan bli kompensert med overaktiv kjeve og hake.

Tren tungen

Vibrasjon gir større opplevelser av stimuleringen. Øvelse for læring av nye bevegelser og for trening av tungepresisjon. Særlig viktig er tungens evne til å bevege seg mot sidene. Dette for å oppnå god funksjon ved spising, tygge og tale.

Z-bevegelse

Stimulering av tungen med Z-bevegelse. Den midtre delen av tungen stimuleres bl.a. for å styrke tungens tilbaketrekking inn i munne. V0 er spesielt utviklet for stimulering av tunge

Bruksanvisninger:

Letsip® S-serie

Les mer

Castillo morales

Les mer