Letsip ingen metode

Letsip er ikke en ny metode, men et materiell/redskaper. Letsip kan derfor brukes som en del av flere ulike behandlinger, og muliggjør variert og funksjonell trening. Stilren og nøytral utforming gjør at produktene passer i alle aldre.

Basert på lang klinisk erfaring og grunnet i generell teori om styrke- og bevegelsetrening har Letsip utviklet noen forslag til bruk av materiellet som kan ses på nettsidene. Dette er kun veiledende forslag.

 

 

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM EN METODE OG ET MATERIELL?

Innenfor opplæring og opptrening er det viktig å skille mellom helhetlige metoder på den ene siden og materiell/redskap på den andre siden. En helhetlig metode representerer gjerne teorier eller prinsipper som man arbeider etter på en bestemt måte, og krever ofte kurs eller sertifisering. Et eksempel på en metode fra oralmotorikk-feltet er Castillo Morales-metoden[1] som er et omfattende, helhetlig behandlingskonsept.

 

Letsip er ikke en slik metode, men heller et materiell – redskaper som gjør det mulig å trene på mange varierte måter. Dette er en fordel, men stiller også krav til klinikerens vurderinger og til systematisk evaluering av fremgang, se forskning og evidensbasert praksis. Klinikeren kan selvfølgelig også velge å bruke Letsip-materiell innenfor ulike etablerte metoder. 

 

LETSIP – MULIGGJØR VARIERT OG FUNKSJONELL TRENING

Letsip er designet for å møte både klinikeres og brukeres behov for et variert og funksjonelt treningsmateriell.  Stor fleksibilitet i tilnærming er ofte helt nødvendig på grunn av variasjon hos brukere for eksempel når det gjelder alder, kognitiv funksjon, type vanske og hvor i skade- eller læringsforløpet er. Letsip muliggjør stor grad av tilpasning til den aktuelle bruker, og er på grunn av sin stilrene og nøytrale utforming passende i alle aldre.

 

 

 

[1] http://castillomorales.dk/